Statistika

Likumā noteiktā publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Informācija

Gada pārskats  1 x gadā Gada pārskats 2018

Gada pārskats 2017

Gada pārskats 2016

Gada pārskats 2015

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1 x ceturksnī

2018. gada 3. ceturkšņa pārskats

2018. gada 2. ceturkšņa pārskats

2018. gada 1. ceturkšņa pārskats

2017. gada 3. ceturkšņa pārskats

2017. gada 2. ceturkšņa pārskats

2017. gada 1. ceturkšņa pārskats

Atalgojuma politikas principi

1 x gadā

Atalgojuma politikas principi
Informācija par SIA  Veselības centrs “Biķernieki” amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījumā pa amatu grupām ( bruto, EUR )

1 x mēnesī

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2019. gada aprīlis)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2019. gada marts)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2019. gada februāris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2019. gada janvāris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada decembris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada novembris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada septembris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada augusts)

tpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada jūnijs)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada maijs)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada aprīlis)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada marts)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada februāris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2018. gada janvāris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada decembris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada novembris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada oktobris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada septembris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada augusts)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada jūlijs)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada jūnijs)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada maijs)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada aprīlis)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada marts)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada februāris)

Amatpersonu un darbinieku darba samaksu sadalījums (2017. gada janvāris)

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1 x gadā

Iemaksas 2017Iemaksas 2016Iemaksas 2015
Kapitālsabiedrības darbības rezultāti  1 x gadā Kapitālsabiedrības darbības rezultāti (2017)Kapitālsabiedrības darbības rezultāti (2016)
Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.  1 x gadā Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.