Iepirkumi

2019-02-13 Veikta sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2019/01S, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 5. punkta noteikumiem. Procedūras ziņojums Līguma teksts_1 Līguma teksts_2
2019-02-04 Tiek izsludināta cenu aptauja par audiometra piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 15.02.2019. plkst. 12:00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā vai elektroniski uz e- pasta adresi sekretare@dcb.lv. Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra. Kontaktpersona: Sandra Kušķe, tālr. 29419784. Tehniskā specifikācija Pieteikuma forma
2018-11-23 Tiek izsludināta cenu aptauja par klīniskā timpanometra piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.11.2018. plkst. 12:00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā. Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra. Kontaktpersona: Sandra Kušķe, tālr. 29419784. Tehniskā specifikācija Piedāvājuma forma
2018-07-12 Tiek izsludināta cenu aptauja par Auto- kerato- refraktometra piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 19.07.2018. plkst. 12:00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā. Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra .Kontaktpersona: Olga Ostrikova, tālr. 67576279. Tehniskā specifikācija Piedāvājuma forma
2018-02-23 Veikta sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2018/01S, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 5. punkta noteikumiem. Procedūras ziņojums Līguma teksts_1 Līguma teksts_2
2017-12-14 Atklāts konkurss „Dzirdes aparātu piegāde izsniegšanai bērniem”;ID Nr. VCB 2017/02K Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 05.01.2018. plkst. 12:00. Kontaktpersonas: par tehnisko specifikāciju- Māreta Audere, tālr. +371 26191440;par procedūru- Aivars Bisenieks, tālr. +371 26405984. Nolikums Tehniskā specifikācija Piedāvājuma forma Finanšu piedāvājuma forma Piedāvāto cenu tabula Procedūras ziņojums
2017-12-05 Tiek izsludināta cenu aptauja par Skrīninga otoakustiskās emisijas aparāta ar printeri piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.12.2017. plkst. 12:00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā. Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra. Kontaktpersona: Sandra Kušķe, tālr. 29419784. Tehniskā specifikācija Piedāvājuma forma
2017-10-18 Tiek izsludināta cenu aptauja par pediatriskā refraktometra piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 26.10.2017. plkst. 12:00. Piedāvājumi jāiesniedz SIA „Veselības centrs „Biķernieki” sekretārei, Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, 1. stāvā. Piedāvājuma dokumenti: aizpildīta piedāvājuma forma un Iekārtas datu brošūra.Kontaktpersona: Olga Ostrikova, tālr. 67577620. Tehniskā specifikācija Piedāvājuma forma
2017-02-23 Sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2017/01S.Iepirkuma priekšmets: 30 (trīsdesmit) skaņas procesoru piegāde. Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums Sarunu procedūras ziņojums
2016-12-15 Informatīvais paziņojums “Veikta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8. 2 prim. panta kārtībā piemērojot 8.2 prim. panta sešpadsmitās daļas noteikumus„Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”ID Nr. VCB 2016/05M ” Iepirkuma lēmums. Līgums.
2016-11-01

Iepirkuma procedūra „Bērnu audiometrijas kabineta aprīkojuma piegāde”;

ID Nr. VCB 2016/04M;

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 14.11.2016. plkst. 12:00.

Kontaktpersonas- Sandra Kušķe, tālr. +371 29419784, Aivars Bisenieks, tālr. +371 26405984.

Nolikums;

Pieteikuma forma;

Lēmums;

Līgums

2016-10-24 Informatīvais paziņojums„Veikta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8. 2 prim. panta kārtībā piemērojot 8.2 prim. panta sešpadsmitās daļas noteikumus „Fiziskās apsardzes pakalpojumi”, ID Nr. VCB 2016/03M. Iepirkuma lēmums. Līgums.
2016-04-19 Iepirkuma procedūra “Zobārstniecības iekārtas piegāde”, ID Nr. VCB 2016/02M;Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 05.05.2016. plkst. 12:00.Kontaktpersona- Aivars Bisenieks, tālr. +371 26405984Nolikums;Tehniskā specifikācija;Pieteikuma forma;Pieredzes saraksta forma;Iepirkums lēmums;Līgums.
2016-02-11 Sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2016/01S.Iepirkuma priekšmets: 30 (trīsdesmit) skaņas procesoru piegāde.Sarunu procedūras pamatojums
2015-03-31 Informatīvais paziņojumsSarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde
ID Nr. VCB 2015/02S.
Iepirkuma priekšmets: 26 (divdesmit sešu) skaņas procesoru piegāde.
Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums
2015-02-19 Informatīvais paziņojums„Veikta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8. 2 prim. panta kārtībā piemērojot 8.2 prim. panta sešpadsmitās daļas noteikumus „Fiziskās apsardzes pakalpojumi”, ID Nr. VCB 2015/01M.Iepirkuma lēmums.Iepirkuma līgums.
2014-12-12 Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets: Dzirdes aparātu piegāde izsniegšanai bērniem
ID Nr. VCB 2014/02K
Kontaktpersonas:
Māreta Audere, tālr. +371 26191440 (par tehnisko specifikāciju);
Aivars Bisenieks, tālr. +371 26405984 (par procedūru).Nolikums;
Tehniskā specifikācija;
Pieteikuma forma.
2014-05-09 Sarunu procedūra „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”
ID Nr. VCB 2014/01S
Iepirkuma priekšmets: 16 (sešpadsmit) skaņas procesoru piegāde
Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums
2013-11-05 Informatīvais paziņojumsVeikta iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8. prim. panta kārtībā piemērojot 8. prim. panta desmitās daļas noteikumus „Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2013/05M.
Iepirkuma lēmums
Iepirkuma līgums
2013-09-26 Informatīvais paziņojumsVeikta iepirkuma procedūra „Fiziskās apsardzes pakalpojumi”, ID Nr. VCB 2013/04M.
Iepirkuma lēmums
Iepirkuma līgums
2013-09-03 Informatīvais paziņojumsLīguma priekšmets: Timpanometru piegāde, ID Nr. VCB 2013/03M.
Specifikācija: Nolik_ar_piel.doc
Paredzamā līgumsumma, Ls: (bez PVN)
Kontaktpersona: dr. Sandra Kušķe, tālr. +371 29419784.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2013. gada 13. septembrim plkst. 13:00.Iepirkuma lēmums
Iepirkuma līgums
2013-03-15 Informatīvais paziņojumsLīguma priekšmets: Sarunu procedūra “Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2013/01S.
Specifikācija: 2013-03-15.pdf
Paredzamā līgumsumma, Ls: (bez PVN)
2013-05-30 Atklāts konkurss
Līguma priekšmets:„Lifta nomaiņa”, ID Nr. VCB 2013/02K.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- līdz 2013. gada 2. jūlijam plkst. 15:00.
Kontaktpersona- Ilze Mežinska, tālr. 26474429.
Kopīga objekta apskate- 2013. gada 11. jūnijā plkst. 10:00, kontaktpersona Otto Meņģelis, tālr.26302152.Nolikums;
Lifta tehniskā specifikācija;
Būvdarbu tehniskā specifikācija;
Pieteikuma forma;
Līguma projekts;
Pieredzes saraksta forma.
2011-03-18 Bērnu refraktometra piegāde- iepirkuma dokumentācija.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pieteikuma anketa
Tehniskais – finanšu piedāvājums
Līguma projekts
2010-09-15 Informatīvais paziņojumsLīguma priekšmets: Klīniskā audiometra piegāde.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pieteikums
LīgumsPieteikumus iesniegt Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1 123. kab. līdz 27.09.2010. pl. 11.00.