Valsts apmaksātie tehniskie palīglīdzekļi

Reizi 5 gados valsts piešķir šādus tehniskos surdotehniskos palīglīdzekļus:

  • Dzirdes aparātu;
  • Laikrādi ar vibrozvanu (pulkstenis zvana, spēcīgi vibrējot);
  • Savienotāj vienību radio un televīzijas uztvērējiem ( indukcijas spole radio un televīzijas skaņas labākai uztveršanai tiem, kas lieto dzirdes aparātus);
  • Skaņas indikatoru ar mehānisko signālu vai skaņas indikatoru ar gaismas signālu ( ierīce, izmantojot vibrācijas vai mirgojošas gaismas signālu, norāda uz notiekošajiem procesiem vietā, kur atrodas raidītājs, pie., bērnu raudas ( pilda „elektroniskās auklītes” funkciju), durvju un telefona zvana signāli, u.tml.);
  • FM radiofrekvenču pārraides sistēmu ( ierīce ļauj uztvert runāto bez fona trokšņiem tiem, kas lieto dzirdes aparātu, un ja tā nepieciešama izglītības iegūšanai vai darbam);
  • Tālruni ar pastiprinātāju (stacionārais telefons ar iebūvētu skaņas pastiprinātāju).

Kādi dokumenti nepieciešami, lai iegūtu valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus:

Lai saņemtu valsts apmaksāto surdotehnisko palīglīdzekli, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz:

  1. Rakstisks iesniegums ( norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un savus personas datus);
  2. Ģimenes ārsta atzinums vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegtajā invaliditātes lēmumā minēta dzirdes invaliditāte, tad atzinums nav jāiesniedz, bet iesniegumam jāpievieno VDEĀK lēmuma kopija un invaliditātes apliecības kopija.
  3. Lai saņemtu dzirdes aparātu vai komunikatoru iesniegumam pievieno audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas;
  4. Pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.

Dokumentus var iesniegt personiski SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” Rīgā, Elvīras ielā 19 vai kādā no tās filiālēm: Ventspils, Lielā dzirnavu iela 24, Liepāja, 1905. gada iela 35 Rēzekne, Raiņa iela 5a, Daugavpils, S. Mihoelsa iela 54

Dokumentus var sūtīt arī pa pastu ( Latvijas Nedzirdīgo savienība, Elvīras iela 19, rīga, LV 1083) vai uz e-pastu (spc@lns.lv), ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Kopētie dokumenti netiek pieņemti.

 

Papildus informācija Latvijas Nedzirdīgo savienības mājas lapā www.lns.lv sadaļā „Surdotehnika vai zvanot pa tālruni 67611660, vai rakstot e-pastu surdocentrs@surdocentrs.lv