Šobrīd tiek nodrošināta iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem

  • SIA “Veselības centrs “Biķernieki”” ēka, telpas un apkārtne šobrīd pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz piekļuves iespējām personām ar funkcionāliem traucējumiem.
  • Ir nomainīts, un 2014. gada 30. janvārī nodots ekspluatācijā jauns ražotāja „OTIS” pasažieru lifts Genesis™, kurš atrodas pie centrālās ieejas, un kura kabīnes iekšējie izmēri ir 1100 mm x 1400 mm.
  • Ir uzstādīts, un 2014. gada 29. decembrī nodots ekspluatācijā elektromehāniskais vītnes pacēlājs ar celšanas augstumu 1,3 m, kurš atrodas ēkas ārpusē pie centrālās ieejas, paredzēts iekļuvei ar ratiņkrēslu ēkas 1. stāvā.
  • Ir saglabāta iepriekš uzbūvētā uzbrauktuve pie centrālās ieejas, kas paredzēta iekļuvei ar ratiņkrēslu ēkas 1. stāvā, kuras uzbrauktuves slīpums ir 10,4 %, un kura ir atbilstoša ēkas būvniecības laikā spēkā esošā būvnormatīva prasībām (ēka nodota ekspluatācijā 1986. gada jūnijā)