Par mums

SIA Veselības centrs “Biķernieki”

Adrese : Lielvārdes iela 68/1, Rīga LV 1006
Tālrunis uzziņām : 67576255, 67577334

Veselības centrā “Biķernieki” pacienti tiek pieņemti:

· pie ģimenes ārstiem (iepriekšējā pierakstīšanās no pl. 8:00-20:00 personīgi vai pa tālr. 67576255, 67577334), mājas vizīšu pieteikšana pa tālr. 67577334
· pie ārstiem-speciālistiem ar ārsta nosūtījumu (iepriekšējā pierakstīšanās no pl. 8:00-20:00 personīgi vai pa tālr. 67576255, 67577334)
Bez ārsta nosūtījuma ir pieejami sekojošu ārstu-speciālistu pakalpojumi: acu ārsta, bērnu ķirurga pakalpojumi.
· pie ārstiem Latvijas Bērnu dzirdes centrā (iepriekšējā pierakstīšanās no pl. 8:00-16:30 personīgi vai pa tālr. 67577694, ar ārsta nosūtījumu.)

Valdes priekšsēdētāja dr. Lidija Strode

 

 

Informācija par to, kā šobrīd tiek nodrošināta iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem SIA “Veselības centrs “Biķernieki”” telpās.

Valsts apmaksāto (NVD Rīgas nodaļa) sniedzamo ambulatoro ārstniecisko pakalpojumu saraksts

No pacientu iemaksām atbrīvoto iedzīvotāju kategoriju saraksts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizāšanas un finansēšanas kārtība”,spēkā no 1.1.2014