Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI””
Reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā ar kodu 0100 – 54211
Juridiskā adrese: Lielvārdes iela 68 k-1, Rīga, LV-1006 ; sekretare@dcb.lv

Reģistratūras kontaktinformācija: +371 67576255, +371 67577334

Sabiedrības valde:

Valdes priekšsēdētāja Lidija Strode / veselības aprūpes vadības ārsts, pediatrs/
Valdes locekle Olga Ostrikova /acu ārsts/
Valdes locekle Ilze Mežinska /bērnu neirologs/

Datu aizsardzības speciālists:
SIA “Datu Aizsardzības pakalpojumi”
Kontaktinformācija: datu.specialists@dcb.lv

Veselības centrā “Biķernieki” pacienti tiek pieņemti:

· pie ģimenes ārstiem (iepriekšējā pierakstīšanās no pl. 8:00-20:00 personīgi vai pa tālr. 67576255, 67577334), mājas vizīšu pieteikšana pa tālr. 67577334
· pie ārstiem-speciālistiem ar ārsta nosūtījumu (iepriekšējā pierakstīšanās no pl. 8:00-20:00 personīgi vai pa tālr. 67576255, 67577334)
Bez ārsta nosūtījuma ir pieejami sekojošu ārstu-speciālistu pakalpojumi: acu ārsta, bērnu ķirurga pakalpojumi.
· pie ārstiem Latvijas Bērnu dzirdes centrā (iepriekšējā pierakstīšanās no pl. 8:00-16:30 personīgi vai pa tālr. 67577694 ar ārsta nosūtījumu dzirdes pārbaudei)

26494984, (saziņai tikai ar vājdzirdīgām un nedzirdīgām personām, sūtot īsziņu (tikai tiem, kas komunicē zīmju valodā))

Iekšējās darba kārtības noteikumi

Ētikas kodekss

Vadlīnijas korupcijas risku mazināšanai

Privātuma atruna

Informācija par to, kā šobrīd tiek nodrošināta iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem SIA “Veselības centrs “Biķernieki”” telpās.

Valsts apmaksāto (NVD Rīgas nodaļa) sniedzamo ambulatoro ārstniecisko pakalpojumu saraksts

No pacientu iemaksām atbrīvoto iedzīvotāju kategoriju saraksts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizāšanas un finansēšanas kārtība”,spēkā no 1.1.2014